Zdrowe Wtorki

Wzorem ubiegłych lat kontynuujemy akcję pod nazwą „Zdrowa Środa”! W każdą środę poszczególne klasy będą organizowały stoiska ze zdrową żywnością. Dochód ze sprzedaży Każda klasa wykorzysta na własne cele. Jednocześnie klasy 6-8 biorą udział w konkursie, którego rozstrzygnięcie będzie w czerwcu 2020 roku. Zapraszamy do zdrowych stoisk już w październiku!

AKCJA PROFILAKTYCZNA „ ZDROWY WTOREK”

Cel : Propagowanie wśród uczniów zdrowego odżywiania które jest nieodzownym składnikiem zdrowego stylu życia

REGULAMIN:

Klasa w wyznaczonym dniu( zgodnie z harmonogramem) organizuje tzw. ZDROWY STOLIK z przygotowanymi wcześniej produktami (soki,koktaile,sałatki,surówki,desery,ciasta,kanapki,owoce,warzywa). Produkty sprzedawane są po rozsądnych cenach, według ustalonego wcześniej cennika.

Cennik powinien wisieć w widocznym dla wszystkich miejscu.

Produkty muszą być zdrowe i świeże, sprzedawane w jednorazowych kubkach, tackach bądź talerzykach przeznaczonych do konsumpcji.

Uczniowie sprzedający muszą zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki oraz łopatki do nakładania ciasta, które wcześniej powinno być poporcjowane.

Na lekcjach uczniowie pełnią przy stoliku dyżury ( maksymalnie 2 osoby ) – dyżury ustalane są wcześniej z wychowawcą.

Po skończonej akcji każda klasa sprząta swoje stanowisko, dbając o zachowanie czystości.

Zarobione pieniądze są własnością zespołu klasowego, który sam decyduje, na co je przeznaczy.

Najpóźniej do dwóch tygodni od zakończonej akcji klasa oddaje sprawozdanie, w którym opisuje przebieg akcji, rodzaj serwowanych potraw, ilość zaangażowanych uczniów oraz ilość zarobionych pieniędzy.

Uczniowie najbardziej zaangażowani otrzymują punkty z zachowania przyznane przez wychowawcę.

Ocena JURY – kryteria:

  • zdrowotne walory potraw ( unikamy dużej ilości cukru, soli, tłuszczu, śmietany)
  • różnorodność potraw ( żeby to nie były np. tylko ciasta i desery)
  • oryginalność, potrawa – niespodzianka – pole popisu dla lubiących eksperymentować
  • oprawa stolika – nakrycie, wystrój
  • zachowanie podstawowych zasad higieny
  • sprawność przebiegu „Zdrowego Wtorku” -organizacja zespołu klasowego, współpraca, stosowanie się do wcześniej ustalonego przydziału zadań ( przestrzeganie dyżurów na lekcjach, sprzątanie, uprzejmość i kultura osobista sprzedających)

UWAGA: NIE WOLNO  PROMOWAĆ SWOICH  PRODUKTÓW  W CZASIE LEKCJI !!!

WARUNKIEM  DO  UBIEGANIA  SIĘ  O  NAGRODĘ  W  KONKURSIE  JEST  ODDANE  W TERMINIE  SPRAWOZDANIE  KLASOWE

Sprawozdania oddajemy do: gabinetu pedagoga szkolnego bud. B –  pani Małgorzaty Pilch

Wszystkim klasom  zaangażowanym w  promowanie zdrowej żywności życzymy powodzenia!

                                                           Szkolny Zespół ds Profilaktyki Zdrowia

HARMONOGRAM „ZDROWEGO WTORKU”

29.10 –  klasa 8a

5.11 –    klasa 8b

12.11 –  klasa 7a

19.11    klasa 7b

26.11 –  klasa 6a

3.12 –    klasa 6b

10.12 –  klasa 6c

4.02 –   klasa 8a

11.02 – klasa8b

18.02 – klasa7a

25.02 – klasa7b

3.03 –   klasa 6a

10.03 – klasa 6b

17.03 – klasa 6c

31.03 – klasa 7a

7.04 –   klasa7 b

14.04 – klasa6a

28.04 – klasa6 b

5.05 –   klasa  6c

12.05 – klasa 8a

19.05 – klasa 8b