Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie w sprawie nauczania online:

  1. Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć
  2. Zarządzenie w sprawie kontynuacji nauczania zdalnego
  3. Zarządzenie w sprawie określenia nowych terminów składania wniosków o przyjecie do klasy czwartej sportowej
  4. Zarządzenie w sprawie kontynuacji nauczania zdalnego
  5. Zarządzenie w sprawie zasad sprawowania opieki nad uczniami
  6. Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z dnia 5 czerwca 2020 r.