Zajęcia z języka angielskiego „English is fun”

Podczas zajęć z języka angielskiego „English is fun” uczniowie mają możliwość nabywania i pogłębiania umiejętności czytania, słuchania i mówienia w języku angielskim. Wykorzystują tablicę multimedialną do ćwiczenia słownictwa przy pomocy gier językowych.

Tematyka ostatnich zajęć obejmowała zagadnienia kulturowe „Halloween”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się skąd wywodzi się święto oraz zapoznali się z słownictwem związanym z tym dniem. W kolejnych miesiącach podczas zajęć uczniowie klas szóstych będą przygotowywali się do PIERWSZEGO CIESZYŃSKIEGO DYKTANDA W JĘZYKU ANGIELSKIM. Natomiast wszyscy chętni uczniowie klas 4-6 będą mieli możliwość przygotowania się do MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „CHRISTMAS QUIZ”.

W listopadzie, w każdy czwartek o godz. 8:00 zapraszam wszystkich uczniów klasy 4a na zajęcia plastyczne, podczas których zostaną wykonane ozdoby na kiermasz świąteczny.

Anna Kotowska

Uczniowie klas szóstych przygotowywali się do PIERWSZEGO CIESZYŃSKIEGO DYKTANDA W JĘZYKU ANGIELSKIM. Nadia Swoboda, z klasy 6a, zdobyła III miejsce ww. konkursie. W grudniu chętni uczniowie klas 4-6 mieli możliwość przygotowania się do międzyszkolnego konkursu „CHRISTMAS QUIZ”. Podczas eliminacji szkolnych wyłoniono 2 uczestników, Magdę Zabój (4a) oraz Ninę Talik (6b), do reprezentowania naszej szkoły w konkursie międzyszkolnym. 20 grudnia 2016 r. nasze uczennice zdobyły I miejsce w Cieszynie w konkursie świątecznym.