Zajęcia świetlicowe o tematyce regionalnej

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym uczniowie uczęszczający na świetlicę mają okazję uczestniczyć w zajęciach regionalnych, adresowanych dla dzieci z klas 2 i 3. Zajęcie odbywają się w środę o godzinie 8:00 w sali numer 15. Zajęcia regionalne służą kształtowaniu u uczniów poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej, poznawaniu historii oraz zwyczajów i tradycji naszej „małej ojczyzny” – Śląska Cieszyńskiego. Dotychczas uczniowie poznali takie pojęcia jak: gmina, powiat, województwo. Wykonali jesienną pocztówkę, a także dowiedzieli się czym jest herb i pokolorowali herb Cieszyna. Poznali także legendę o założeniu Cieszyna.