Celem zajęć rozwijających umiejętności plastyczne dzieci jest zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, sprawności manualnej i kształcenia wrażliwości estetycznej. Uczniowie mogą wpływać na dobór realizowanych tematów. Staramy się również łączyć inne formy aktywności artystycznej z plastyką (np. muzyka). Ostatni cykl pracy dzieci to „Świat ulubionych bajek”.

Maryla Ciengiel