TEMATY REALIZOWANE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI. Dzięki możliwości dodatkowej pracy z dziećmi uzdolnionymi osiągnęliśmy sukces w konkursie plastycznym organizowanym przez STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ POLSKO – CZESKO – SŁOWACKĄ pt. ”ANNO DOMINI 966”
I MIEJSCE LILIANNA DANIELEC KL. 5A
II MIEJSCE NADIA SWOBODA KL. 6A
WYRÓŻNIENIA:
PAULINA JAGIEŁŁO KL. 4B,
MICHAŁ KAWULOK KL. 6A,
WERONIKA KOPIEC KL. 6A.
W perspektywie najbliższych dwóch miesięcy chcemy wykonać efektowne formy użytkowe (ozdoby świąteczne), wykonujemy też prace na konkurs organizowany przez naszą szkołę konkurs plastyczny „Gdybym się urodził przed stu laty w moim grodzie”.

Elżbieta Kaczmarek