SKS dla chłopców klasy 4-tej

Komu nie wystarczają cztery godziny lekcji wychowania fizycznego w tygodniu, zapraszam na dodatkowe zajęcia sportowe!

PONIEDZIAŁEK GODZ. 15.15 -16.45

Od października w naszej szkole ruszyły dodatkowe zajęcia sportowe dla chłopców klas 4.

Celem zajęć jest:

– podnoszenie sprawności ogólnej dzieci,
– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości m. in. poprzez przestrzeganie zasad fair play,
– rozwijanie zainteresowań i stwarzanie osobom szczególnie utalentowanym możliwości dalszego rozwoju,
– propagowanie wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu,
– kształtowanie nawyku systematyczności,
– organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w takich dyscyplinach jak:

  • piłka nożna
  • koszykówka
  • piłka ręczna
  • siatkówka
  • lekkoatletyka
  • badminton
  • tenis stołowy

Prowadząca zajęcia, Jolanta Cieplik