W ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów będzie kontynuowane przygotowanie do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura oraz zostanie przeprowadzony etap szkolny tegoż konkursu. Od jego rezultatu będzie zależał dalszy przebieg zajęć dodatkowych.

W ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów został zorganizowany etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura (18 listopada 2016). Dominika Suchorab – uczennica klasy 5b – zakwalifikowała się do półfinału tego konkursu, który odbędzie się 14 stycznia 2017 r. w Ustroniu. W związku z tym zajęcia dodatkowe będą prowadzone do tego terminu jako kontynuacja przygotowań do dalszego etapu konkursu.

Część czasu przeznaczonego na zajęcia dodatkowe został wykorzystany na wyjście z uczniami na warsztaty pieczenia ciasteczek świątecznych, zorganizowanych przez Zamek Cieszyn.

Gabriela Sikora