W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji programu „Młody Obywatel”. Jego celem jest mobilizowanie młodzieży do aktywności obywatelskiej, do otwierania szkoły na zewnątrz i włączenie do działań lokalnych mieszkańców miasta. Uczniowie będą mieli do opracowania jeden z trzech tematów:

  1. „Reportaż po sąsiedzku”, którego celem jest bliższe poznanie sąsiadów: ich historii, pasji, zainteresowań, a następnie przedstawienie zebranych informacji w interesującej formie szerszej publiczności;
  2. „Urząd od podszewki”, czyli wnikliwe zapoznanie się z funkcjonowaniem dowolnej instytucji w Waszej miejscowości oraz otwarcie jej drzwi dla okolicznych mieszkańców/mieszkanek i ich potrzeb;
  3. „Przyszłość na warsztacie” polegający na przeprowadzeniu spotkania przedstawicieli różnych grup (np. młodzieży, seniorów, sportowców), podczas którego zastanowicie się nad wizją swojej okolicy za 5, 10, 15 lat.