Dodatkowe 2 godz. zajęć przeznaczyłam na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.Biorą w nich udział uczniowie kl.IV. Przez pierwszy miesiąc zdiagnozowałam potrzeby, możliwości uczniów i wspólnie pracujemy nad wyrównywaniem braków – głównie z ortografii i umiejętności wypowiadania się zarówno w wypowiedziach ustnych jak i pisemnych.Po dwóch miesiącach pracy dostrzegam pewne rezultaty naszej pracy, ale wiem, że nadal będziemy kontynuować podobne zadania i ćwiczenia.

Na prośbę uczennic kl. IV i V jeszcze jedną godzinę przeznaczam na wykonywanie różnych ozdób,kartek, medalionów itp.

Jadwiga Lincer