Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w roku szkolnym 2016/2017
Rodzaj zajęć Prowadzący Klasa sala
Gimnastyka korekcyjna Katarzyna Kluz 1-3 podaje nauczyciel
Zajęcia w ramach projektu unijnego „Warto umieć więcej”  Monika Hazuka 4-6  16A
Kółko modelarskie Marcin Drózd 4-6 piątek, 13:40-15:15,

sala 13

SKS Jolanta Cieplik 4 sala gimnastyczna lub teren

Terminy zajęć rozwijających zainteresowania dzieci będą realizowane w zależności od potrzeb. Będą one podawane do wiadomości przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na 1 miesiąc z wyprzedzeniem. Zainteresowani uczniowie przygotowujący się do konkursów, imprez itp. proszeni są o kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia.