Home » Posts tagged 'strajk'

Tag Archives: strajk

Archiwum

Szanowni Rodzice – zarządzenie Dyrekcji

Szanowni Rodzice!

Zarządzenie Dyrekcji nr 8/2019

Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 1

w Cieszynie

z dnia 18.04.2019r

w sprawie: przywrócenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późń. zm.)

 

§ 1

Uchylam zarządzenie własne numer 6 z dnia 5.04.2019 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.04.2019 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki (www.sp1cieszyn.edu.pl), BIP-ie oraz na wszystkich drzwiach wejściowych placówki.

Pełna treść zarzązenia: zarządzenie Dyrekcji (plik PDF)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie

mgr Dariusz Niemiec

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli i z brakiem możliwości zapewnienia opieki, a tym samym bezpieczeństwa nad uczniami, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) informujemy, że za zgodą organu prowadzącego odwołuje się w szkole wszelkie zajęcia: dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze, świetlicowe, unijne oraz wydawanie obiadów z dniem rozpoczęcia strajku, tj. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Egzaminy (gimnazjalny i ósmoklasisty) odbędą się w wyznaczonych terminach.

O odwołaniu strajku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Zarządzenie Dyrekcji (plik PDF)

Pismo Zastępcy Burmistrza (plik PDF)

Dyrekcja szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Komunikat w związku ze strajkiem Gimnazjum nr 1

W dniu 31 marca 2017r. w Gimnazjum nr 1 odbędzie się strajk. W związku z tym stołówka szkolna będzie nieczynna.

Oficjalny komunikat Dyrekcji Gimnazjum nr 1 w tej sprawie można przeczytać tutaj w formacie PDF.

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930