Zarządzenie wewnętrzne nr 13/2016 Dyrektora SP nr 1 w Cieszynie z dnia 15 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR  13/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CIESZYNIE z dnia 15 listopada 2016 roku Dotyczy: zasad przebywania osób na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)   Pełna treść Rozporządzenia […]

Continue Reading

Szkolny konkurs komputerowy na widokówkę rozstrzygnięty!

SZKOLNY KONKURS KOMPUTEROWY NA WIDOKÓWKĘ PT. „MOJA SZKOŁA” ROZSTRZYGNIĘTY KLASY I-III I miejsce KRZYSZTOF BOŻOMAŃSKI (kl. 3b) II miejsce EMILIA KOCZY (kl. 2b) III miejsce NATALIA ŻERTKA (kl. 3a) WYRÓŻNIENIA: PATRYK PRZECZEK (kl. 3c), ANNA KOLANKO (kl. 3c), AMELIA FAŁAT (kl. 3b) KLASY IV-VI Nagroda główna: FILIP KOTOWSKI (kl. 5b) WYRÓŻNIENIA: NADIA LANC (kl. 5a),NADIA […]

Continue Reading