ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 25 00
email: jedynkasekretariat@wp.pl

Nabór 2022/2023

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Cieszyn na rok szkolny 2022/2023

 

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

w terminie 21 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 06 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

 

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. Dokumenty muszą być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

 

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 25.04.2022r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania - 24.04.2022 - 29.04.2022. do godz. 15:00

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych - 06.05.2022r.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

10.05.2022r. -18.05.2022r., do godz. 15:00 - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego

02.06.2022r. - publikacja listy kadydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

02.06.2022r. - 08.06.2022r., do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica w placówce zakwalifikowania 

10.06.2022r. - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Adres: ul. Matejki 3
43-400 Cieszyn
Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00