Gimnazjum nr 1

W 1999 r. w budynku B naszej szkoły powstało Gimnazjum nr 1 w Cieszynie. Wspaniała szkoła pod dowództwem Dyrektora mgra Dariusza Niemca. Wytrwalimy 20 lat, kiedy mimo wielu protestów wszystkie gimnazja w Polsce zostały zlikwidowane.

Warto przypomnieć sobie kilka znamienitych faktów z jego historii:

 

Krótka informacja o osiągnięciach

Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, o tym co wyróżniało szkołę

 

Gimnazjum nr 1 w Cieszynie było  szkołą publiczną, która wyróżniała się wysokim poziomem dydaktycznym i wychowawczym oraz cieszyła się bardzo dobrą opinią  w środowisku lokalnym (nie tylko cieszyńskim!).

Nabywane przez uczniów wiadomości i umiejętności przekładały się na bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych, które w każdej części, co roku, były wyższe od średnich wyników powiatowych, wojewódzkich i krajowych i zawsze były najlepszymi wynikami wśród szkół publicznych powiatu i z obszaru delegatury kuratorium Oświaty Bielsko - Biała. Analiza przyrostu wiedzy uczniów, tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) stawiała gimnazjum w obszarze szkoły sukcesu.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 odnosili liczne sukcesy w różnego rodzaju konkursach. Co roku szkoła mogła pochwalić się bardzo dużą liczbą laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i to ze wszystkich przedmiotów. Ogólna liczba laureatów (na rok szkolny 2015/2016) to 90, a liczba finalistów 77. Sukcesy te były możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Inne przykłady osiągnięć uczniów to:

- II i III miejsce we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu cieszyńskiego;

- czołowe lokaty uczniów na szczeblu powiatowym i rejonowym w siatkówce dziewcząt, szachach, tenisie stołowym i biegach przełajowych;

- I miejsca zespołu wokalnego zespołu G1 i solistów w konkursach pieśni patriotycznej im. M. Papiórek, III miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały”, I miejsce w festiwalu piosenki europejskiej;

- najlepszy wynik w kraju naszego ucznia w Międzynarodowym Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” (tytuł hiperona);

- maksymalny wynik ucznia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”;

- tytuły laureatów w ogólnopolskich olimpiadach „Olimpus”;

- czołowe lokaty uczniów w powiatowych i wojewódzkich konkurach z języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy ekologicznej, twórczości literackiej, plastycznej, konkursach ortograficznych;

- I miejsca uczniów w Regionalnych Konkursach „Młody chemik” i „Duety chemiczne” organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach;

- liczni laureaci i finaliści Konkursów Wiedzy Biblijnej „Jonasz”;

- I i III miejsce uczniów w Powiatowym Konkursie „Eurodyta”.

- wielokrotnie I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Informatyczny, który przez 16 lat był organizowany przez nasze gimnazjum

W Gimnazjum funkcjonował motywacyjny system nagród, uczniowie ze średnią ocen co najmniej 5,0 otrzymywali Certyfikaty Srebrnej i Diamentowej Sowy, co roku wybierana była spośród trzecioklasistów „Osobowość G1”.

Szkoła oferowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Działał „Zespół Wokalny G1” odnoszący liczne sukcesy, prężnie działał Samorząd Uczniowski organizujący wiele ciekawych akcji i imprez, w tym tradycyjne „Otrzęsiny, czyli Pasowane na Gimnazjalistę”, które co roku odbywająło się w innej tematyce. W gimnazjum promowana była też działalność charytatywna, którą koordynowało Szkolne Koło Wolontariatu.

Mocno w szkole eksponowana była działalność profilaktyczna, został utworzony Szkolny Teatr Profilaktyki „ZdrufkJ”, działał Młodzieżowy Zespół ds. Profilaktyki realizując mnóstwo różnorodnych programów profilaktycznych.
             W 2007 roku szkoła otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Szkoła bez przemocy”, którą odebrali przedstawiciele gimnazjum na Uroczystej Gali w Belwederze w Warszawie. Szkoła otrzymała certyfikaty „Szkoły bez przemocy” i „Szkoły z klasą”.

Od lat organizowane są w szkole tzw. „Zdrowe Środy” z kiermaszami przygotowywanymi przez klasy, mające na celu promocję zdrowego odżywiania.

            Gimnazjum nr 1 posiada szkolne obserwatorium astronomiczne, które powstało dzięki nagrodzie przyznanej szkole w ramach ogólnopolskiego konkursu „Godzina Tysiąclecia”. Zainteresowani astronomią uczniowie mogli korzystać z obserwatorium np. podczas zajęć w ramach „Nocy w G1”.

            Szkoła znana byłat także z organizacji wielodniowych, zagranicznych wycieczek dydaktycznych, połączonych z warsztatami językowymi, np. do Londynu, Paryża, Barcelony, Rzymu, Berlina, Wiednia.

Gimnazjum nr 1 w Cieszynie z nauczycielem informatyki zorganizowało 16 edycji wieloetapowego, Międzypowiatowego Konkursu Informatycznego „Internet-Algorytmy-Multimedia”.

Szkoła realizowała też projekty współfinansowane ze środków unijnych, np. „Szkoła szansą i wyzwaniem”, „e-Akademia Przyszłości”, „Deutsch - Wagen Tour” czy wspólne projekty ze szkołą partnerską w Bystrzycy w Czechach.

Gimnazjum w środowisku znane było też z organizacji tematycznych balów karnawałowych Rady Rodziców.

Szkoła pochwalić się mogła również wyremontowaną, oryginalną salą gimnastyczną im. Stanisława Hassewicza, zaadoptowanymi po starej kotłowni pomieszczeniami, w których urządzono Klub pod Jedynką, wyremontowanym blokiem żywieniowym, w którym wydawane były smaczne obiady dla uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie i dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią internetową, które zostały od podstaw wyremontowane. Gimnazjum posiadało także, wyremontowaną w czerwcu br., bibliotekę szkolną wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

Przeprowadzona przez zespół wizytatorów ŚKO w Katowicach w 2012 roku ewaluacja zewnętrzna w obszarze efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ustaliła spełnianie badanych wymagań na poziomie A – bardzo wysokim.

Gimnazjum nr 1 w Cieszynie było szkołą przyjazną uczniom i rodzicom.

opracował Dariusz Niemiec –  były dyrektor Gimnazjum nr 1 w Cieszynie

obecny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Adres: ul. Matejki 3
43-400 Cieszyn
Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00