Stołówka szkolna

Zapraszamy wszystkich na pyszne obiady.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

  1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej.
  2. Wydawanie posiłków odbywa się podczas przerw obiadowych: 11:30 – 11:50; 12:25 – 12:45; 13:30 – 13:50
  3. Na I przerwie posiłki spożywają uczniowie  klas I – III SP
  4. Na II  przerwie posiłki spożywają uczniowie  klas IV-V
  5. Na III przerwie posiłki spożywają uczniowie klas VI-VIII
  6. Na stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające obiad oraz nauczyciele dyżurujący.

Warto zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia.

Dla wszystkich zainteresowanych Rodziców polecamy ulotkę z zasadami zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Jadłospis od 14-19 października. Jadłospis od 21-25 października