Nauczyciele

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Nazwisko Imię przedmiot / zajęcia/wychowawstwo
1 Baszczyńska Małgorzata matematyka, fizyka, wychowawstwo w 5b
2 Błachowicz  Krystyna edukacja wczesnoszkolna
3 Borecka  Izabela język polski
4 Bortliczek Stanisława wychowanie fizyczne
5 Brawańska  Aleksandra język angielski
6 Buchcik Urszula edukacja wczesnoszkolna
7 Burzawa  Paweł fizyka, chemia
8 Ciengiel Maryla edukacja wczesnoszkolna
9 Cieplik Jolanta wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
10 Cinal Renata religia katolicka
11 Czyżewska Anita język angielski
12 Dobosz Ewa matematyka
13 Domajer Marek wychowanie fizyczne
14 Drózd Marcin technika
15 Gałuszka Benita edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 2a, wychowawca świetlicy
16 Gaszek Edyta wychowawca świetlicy
17 Hazuka Monika matematyka, wychowawstwo w 7b
18 Huczała  Sylwia edukacja wczesnoszkolna
19 Itner  Radosław biblioteka szkolna, muzyka
20 Kaczmarek Dobiesław plastyka
21` Kaczmarek Elżbieta plastyka
22 Karolczuk Mariola biblioteka szkolna, wychowawca świetlicy, terapeuta pedagogiczny
23 Kluz Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 3b
24 Kotowska Anna język angielski, wychowawstwo w 7a
25 Kowalczuk Aleksandra język niemiecki, wychowawstwo w 6c
26 Kubaszczyk  Lucyna pedagog, psycholog , zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne
27 Kubińska  Joanna język polski, wychowawstwo w 5a, wychowawca świetlicy 
28 Mazur Marzena język polski, wychowawstwo w 6a
29 Milewski  Ryszard WoS, historia, EdB
30 Niemiec  Dariusz pedagog
31 Nowak Dariusz religia katolicka
32 Piksa Błażej  geografia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawstwo w 8b
33 Pilch Małgorzata pedagog, neurologopeda, doradca zawodowy  
34 Ponc Wioletta edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawstwo w 2b
35 Sikora Gabriela religia ewangelicka, etyka, wychowawca świetlicy
36 Sulej Marta język polski, wychowawca świetlicy, wychowawstwo w 4a
37 Tomczyk Lesław wychowanie fizyczne
38 Turoń Barbara język angielski, wychowawca świetlicy, wdż
39 Wolny Dorota biologia
40 Wysocka Anna informatyka
41 Zabój Marzena język polski, wychowawstwo w 6b
42 Zdrazil Ewa historia
43 Zmełty Grażyna język angielski
44 Zyzańska Dorota język francuski
45 Żak Agnieszka zajęcia rewalidacyjne
46 Żebrowski Mateusz wychowanie fizyczne

Pracownicy administracji i obsługi

Lp. Nazwisko Imię
1 Czudek Bożena
2 Dąbrowska Anna
3 Golińska Jarosława
4 Mendroch Marcela
5 Król Teresa
6 Kuna Hanna
7 Łukosz Anna
8 Marczak Beata
9 Melcer Renata
10 Kania Krzysztof
11 Nawrat Rafał
12 Plisz-Kania Magdalena
13 Staroń-Balcarek Wioletta
14 Strządała Beata
15 Szczotka Beata
16 Wardas Maria
18 Zaleska Aleksandra
19 Zbijowska Aleksandra
20 Przywara Alicja