Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Nazwisko Imię przedmiot / zajęcia/wychowawstwo
1 Baszczyńska Małgorzata matematyka, fizyka, wychowawstwo w 6b
2 Błachowicz  Krystyna edukacja wczesnoszkolna
3 Borecka  Izabela język polski
4 Bortliczek Stanisława wychowanie fizyczne, wychowawstwo w 4a
5 Brawańska  Aleksandra język angielski
6 Buchcik Urszula edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 2a
7 Burzawa  Paweł fizyka, chemia
8 Ciengiel Maryla edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 1a
9 Cieplik Jolanta wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawstwo w 4b
10 Cinal Renata religia katolicka
11 Czyżewska Anita język angielski
12 Dobosz Ewa matematyka
13 Domajer Marek wychowanie fizyczne
14 Drózd Marcin technika
15 Gałuszka Benita edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 3a, wychowawca świetlicy
16 Gaszek Edyta wychowawca świetlicy
17 Hazuka Monika matematyka, wychowawstwo w 8b
18 Huczała  Sylwia edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 2b
19 Itner  Radosław biblioteka szkolna, muzyka
20 Kaczmarek Dobiesław plastyka
21` Kaczmarek Elżbieta plastyka
22 Karolczuk Mariola biblioteka szkolna, wychowawca świetlicy, terapeuta pedagogiczny
23 Kluz Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 1b
24 Kotowska Anna język angielski, wychowawstwo w 8a
25 Kowalczuk Aleksandra język niemiecki, wychowawstwo w 7c
26 Kubaszczyk  Lucyna pedagog, psycholog , zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne
27 Kubińska  Joanna język polski, wychowawstwo w 6a, wychowawca świetlicy 
28 Mazur Marzena język polski, wychowawstwo w 7a
29 Milewski  Ryszard WoS, historia, EdB
30 Niemiec  Dariusz pedagog
31 Nowak Dariusz religia katolicka
32 Piksa Błażej  geografia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
33 Pilch Małgorzata pedagog, neurologopeda, doradca zawodowy  
34 Ponc Wioletta edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawstwo w 3b
35 Sikora Gabriela religia ewangelicka, etyka, wychowawca świetlicy
36 Sulej Marta język polski, wychowawca świetlicy, wychowawstwo w 4a
37 Tomczyk Lesław wychowanie fizyczne
38 Turoń Barbara język angielski, wychowawca świetlicy, wdż
39 Wolny Dorota biologia
40 Wysocka Anna informatyka
41 Zabój Marzena język polski, wychowawstwo w 7b
42 Zdrazil Ewa historia
43 Zmełty Grażyna język angielski
44 Zyzańska Dorota język francuski
45 Żak Agnieszka zajęcia rewalidacyjne
46 Żebrowski Mateusz wychowanie fizyczne

Pracownicy administracji i obsługi

Lp. Nazwisko Imię
1 Czudek Bożena
2 Dąbrowska Anna
3 Golińska Jarosława
4 Mendroch Marcela
5 Król Teresa
6 Kuna Hanna
7 Łukosz Anna
8 Marczak Beata
9 Melcer Renata
10 Kania Krzysztof
11 Nawrat Rafał
12 Plisz-Kania Magdalena
13 Staroń-Balcarek Wioletta
14 Strządała Beata
15 Szczotka Beata
16 Wardas Maria
18 Zaleska Aleksandra
19 Zbijowska Aleksandra
20 Przywara Alicja