Logopeda

Zajęcia logopedyczne

Zamiast wstępu: logos [łac.] słowo, paidea [łac.] wychowanie

To rodzic jest dla swojego dziecka „pierwszym logopedą”. Mama i tata mówią: „Chcemy wychować Cię poprzez dobre, porządne, poprawne słowo, czyli nauczymy Cię WYDOBYWAĆ GŁOS, MÓWIĆ, WYSŁAWIAĆ SIĘ, KOMUNIKOWAĆ SIĘ , WYRAŻAĆ JEZYKOWO EMOCJE, POWTARZAĆ, ROZUMIEĆ, NAZYWAĆ I MYŚLEĆ”.    

Niejednokrotnie zdarza się jednak, że jest potrzebna specjalistyczna pomoc. W naszej szkole można z niej skorzystać! RODZICU nie martw się, gdy Twoje dziecko:

 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek stosownie do swojego wieku;
 • zacina się, jąka;
 • ma stwierdzoną wadę słuchu;
 • ma problemy natury dyslektycznej, czyli myli litery, gubi litery lub znaki diakrytyczne;
 • słabo czyta lub/i pisz;
 • ma stwierdzone zaburzenia w komunikacji.

TU, W NASZEJ SZKOLE, ZNAJDZIESZ POMOC

    Zajęcia logopedyczne są przeznaczone dla uczniów wszystkich klas. Odbywają się one indywidualnie lub w małych 2-3osobowych grupach. Uczestniczą w nich dzieci z problemami w porozumiewaniu się, zaczynając od wad wymowy, poprzez błędy w strukturach gramatycznych i stylistycznych, aż na niemożności mówienia i rozumienia kończąc. W zależności od zaburzenia, potrzeb i możliwości stosowane są różne metody i techniki pracy z uczniem. Podczas zajęć z uczniami w zależności od potrzeb są wykonywane:
 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia fonacyjne i dykcyjne;
 • ćwiczenia artykulacyjne;
 • ćwiczenia sprawności motoryki dużej,czyli całego ciała;
 • ćwiczenia sprawności motoryki małej, czyli ręki;
 • ćwiczenia praksji oralnej; czyli ruchy buzi, języka, warg, policzków itp.
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej;
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej;
 • ćwiczenia umiejętności językowych w trzech systemach: fonetyczno-fonologicznym, semantycznym i syntaktycznym;
 • ćwiczenia operacji myślowych; czyli szeregowania, klasyfikowania, układania ciągów przyczynowo-skutkowych, ćwiczenia logiki i wyciągania wniosków;
 • ćwiczenia pamięci sekwencyjnej oraz symultanicznej, wzrokowej oraz słuchowej, a także pojemności pamięci;
 • ćwiczenia w czytaniu z wykorzystaniem ćwiczeń ogólnorozwojowych, różnych technik czytania, tj. globalnej, sylabowej, głoskowej oraz odimiennej;
 • ćwiczenia w pisaniu z użyciem kodu liter polskich drukowanych i pisanych;
 • ćwiczenia rozwijające niewerbalne sposoby komunikacji.
 
Skuteczna terapia logopedyczna to współpraca trzech podmiotów: dziecka, rodziców i terapeuty. Wzajemny ich wpływ pozwala osiągać lepsze i szybsze wyniki.    
mgr Małgorzata Pilch

 

Godziny zajęć:

poniedziałek 11:30 – 13:30

wtorek: 12:30 – 13:30

czwartek: 12:30 – 13:30 

 

mgr Izabela Borecka

Godziny zajęć:

poniedziałek 12:25 – 13:25

                         15.00 – 16.00

wtorek: 14:00 – 16:00

czwartek: 15:00 – 16:00 

piątek: 12:45 – 13:45

 

mgr Anita Czyżewska

Godziny zajęć:

poniedziałek 10:50 – 12:20

wtorek: 12:30 – 13:30

środa: 12:30 – 14:00