Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

Dyrektor mgr Dariusz Niemiec

Zastępca mgr Grażyna Zmełty