Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie:

  1. Dyrekcja
  2. Nauczyciele
  3. Nauczyciele – wychowawcy
  4. Pedagog
  5. Logopeda
  6. Psycholog
  7. Biblioteka