Za nami Mini Jarmark Szkolnego Koła Wolontariatu. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę 🙂