Nabór do klasy 4 sportowej 2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie informuje, że w naszej szkole od września 2020r. prowadzone są, od klasy czwartej, oddziały sportowe o profilu ogólnorozwojowym, kształtującym umiejętności w grach zespołowych, z akcentem w klasie siódmej i ósmej na siatkówkę. W nowym roku szkolnym planujemy utworzenie kolejnej klasy sportowej.

Uczniowie naszej szkoły od lat odnoszą znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych na szczeblu rejonowym, powiatowym i wojewódzkim. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę sportową w postaci dwóch sąsiadujących ze sobą sal gimnastycznych z zapleczem oraz nowe (wyremontowane) wielofunkcyjne boisko sportowe. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są także na basenie kąpielowym, lodowisku i stadionie sportowym. Zatrudnieni nauczyciele wychowania fizycznego to doświadczona kadra pedagogiczna, posiadająca stosowne kwalifikacje i uprawnienia trenerskie.

Ponadto uruchomienie klas sportowych w naszej placówce jest nawiązaniem do historycznych tradycji związanych ze Sportową Szkołą Podstawową nr 1 w Cieszynie przy ulicy Michejdy 1.

Informacje o klasie sportowej

● Obowiązkowy tygodniowy wymiar wychowania fizycznego wynosi 10 godzin (czyli o 6 godzin więcej niż w klasach ogólnych).

● Zakładana liczba uczniów w klasie to 26 (proporcjonalna ilość dziewcząt i chłopców).

● Planowane lekcje wychowania fizycznego z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

● Planowana nauka języków obcych nowożytnych z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

● Wychowawcą klasy będzie mgr Marek Domajer (nauczyciel wychowania fizycznego), pozostali nauczyciele prowadzący wychowanie fizyczne to mgr Stanisława Bortliczek oraz mgr Mateusz Żebrowski.

Zasady i terminy rekrutacji do klasy sportowej

Do klasy sportowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci z obecnych klas trzecich naszej szkoły, w dalszej kolejności kandydaci z innych szkół. Terminy rekrutacji, uzgodnione z burmistrzem miasta Cieszyna oraz wniosek o przyjęcie ucznia do klasy sportowej – w załączeniu.