Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

Regulaminy i przepisy prawne
  1. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie.
  2. Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
  3. Regulamin korzystania ze świetlicy
  4. Regulamin korzystania z basenu w SP4
  5. Regulamin dowożenia dzieci