Wydarzenia

WYDARZENIA


Książki naszych marzeń

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła realizować będzie program Książki naszych marzeń . Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych, w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Na zakup książek będą mieli wpływ uczniowie, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu…


 

Priorytet MEN na rok szkolny 2015/2016

Jednym z priorytetów MEN na rok szkolny 2015/16 jest Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji tego zadania przewidziane jest:

 

  • organizowanie konkursów czytelniczych,
  • udział w konkursach międzyszkolnych,
  • imprezy czytelnicze,
  • lekcje biblioteczne,
  • udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom,
  • udział w akcji Czytanie nad Olzą,
  • udział w rządowym projekcie Książki naszych marzeń,
  • współpraca z Biblioteką Miejską Oddział dla dzieci w Cieszynie,
  • zbiórka książek używanych, w celu utworzenia w klasach młodszych kącików czytelniczych.