Godziny pracy

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 1