ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 25 00
email: jedynkasekretariat@wp.pl

Wielki rzeczy pomału rosnóm - rozstrzygnięcie konkursu

Po raz ósmy  w Szkole Podstawowej nr 1  Cieszynie odbył się konkurs powiatowy o tematyce regionalnej. Tytuł tegorocznej edycji brzmiał: „Wielki rzeczy pomału rosnóm – rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim””. Zadaniem uczestników było   przygotowanie pracy (plastycznej, pisemnej, prezentacji multimedialnej, filmu video itp.) dokumentującej aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w XX wieku  do roku 1990,

Impreza została objęta honorowym patronatem Starosty Cieszyńskiego p. M. Szczurka oraz Burmistrz Miasta Cieszyna p. G. Staszkiewicz. 

W skład komisji konkursowej wchodzili p. M. Domajer - nauczyciel wychowania fizycznego w SP 1 w Cieszynie, p. G. Studnicki - pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz p. Natalia Gabryś- Klus – nauczyciel historii. Jury oceniało prace konkursowe pod względem:  zgodności z tematem, oryginalności przedstawienia tematu oraz estetyki. Pomimo licznych sympatii kierowanych w stronę wszystkich nadesłanych prac konkursowych, ostatecznie rozstrzygnięcia jury przedstawiają się następująco:

Laureaci:

1 miejsce- Joanna Czyżewska, Łucja  Rzeźniczek po 27 pkt

2 miejsce- Hanna Polak  25,5 pkt

3 miejsce- Lucyna Pomietło 24 pkt

Wyróżnienia: Maja Kret 23 pkt , Anna Wasiołek 23 pkt, Carlito Draus 20 pkt,  Natalia Broda 20 pkt, Magdalena Marek 20 pkt

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami  na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się 13 czerwca (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji. Mamy  nadzieję, że czas poświęcony na zbieranie materiałów okazał się wspaniałą wędrówką w przeszłość  i uchroni od zapomnienia wydarzenia oraz miejsca ważne dla Waszych przodków.

Organizatorzy konkursu- Dyrekcje Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego- składają podziękowania dla włodarzy miasta Cieszyna oraz Powiatu Cieszyńskiego za wsparcie inicjatywy i objęcie imprezy honorowym patronatem oraz ufundowanie nagród dla laureatów.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Adres: ul. Matejki 3
43-400 Cieszyn
Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00