Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Każdego roku w Polsce i na świecie przybywa coraz więcej osób niepełnosprawnych. Jest to uwarunkowane starzeniem się społeczeństwa oraz występowaniem licznych schorzeń przewlekłych, które prowadzą do ograniczenia w funkcjonowaniu, życia codziennego, a także społecznego. Osoby niepełnosprawne zmagają się na co dzień z licznymi trudnościami m.in. wynikającymi z barier architektonicznych tj. dostosowaniem podjazdów, toalet do osób niepełnosprawnych, brakiem tolerancji itd.

Dlatego ustanowiono w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych . Każdego roku 3 grudnia na całym świecie organizowane są uroczystości, których celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnością oraz podkreślanie potrzeby ich respektowania. W tym roku przypadł w niedzielę. 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Adres: ul. Matejki 3
43-400 Cieszyn
Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00