Adresy mailowe nauczycieli

W związku z koniecznością konfiguracji systemu OFFICE 365 zmieniły się  szkolne adresy mailowe wszystkich nauczycieli. Bardzo prosimy o kontaktowanie się poprzez nową pocztę elektroniczną oraz poprzez dziennik elektroniczny.

M.Baszczyńska – mbaszczynska@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

I.Borecka – iborecka@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

S.Bortliczek – sbortliczek@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

A.Brawańska – abrawanska@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

U.Buchcik – ubuchcik@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

P.Burzawa – pburzawa@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

K.Błachowicz – kblachowicz@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Ciengiel – mciengiel@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

J.Cieplik – jcieplik@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

R.Cinal – rcinal@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

A.Czyżewska – aczyzewska@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Domajer – mdomajer@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Drózd – mdrozd@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

E.Gaszek – egaszek1@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

B.Gałuszka – bgaluszka@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Hazuka – mhazuka@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

S.Huczała – shuczala@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

R.Itner – ritner@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

E.Kaczmarek – ekaczmarek@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

K.Kluz – kkluz@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

A.Kotowska – akotowska@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

A.Kowalczuk – akowalczuk@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

I.Kubaszczyk – lkubaszczyk@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

J.Kubińska – jkubinska@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Mazur – mmarzena@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

D.Nowak – dnowak@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

B.Piksa – bpiksa@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Pilch – mpilch1@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

W.Ponc – wponc@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

G.Sikora – gsikora@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Sulej – msulej@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

B.Turoń – bturon1@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

D.Wolny – dwolny@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

A.Wysocka – awysocka@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Zabój – mzaboj1@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

A.Żak – azak@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

E.Zdrazil – ezdrazil@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

M.Żebrowski – mzebrowski@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

G.Zmełty – gzmelty@spjedencieszyn.onmicrosoft.com

D.Zyzańska – dzyzanska@spjedencieszyn.onmicrosoft.com