Wirtualny Dzień Otwarty

Dlaczego warto wybrać SP1 jako szkołę dla Twojego dziecka?

1. Bardzo dobre usytuowanie szkoły (centrum miasta, blisko do różnych ośrodków kultury, obiektów sportowych i innych atrakcyjnych punktów Cieszyna). Zajęcia edukacyjne dla uczniów młodszych i starszych prowadzone w osobnych budynkach połączonych salami gimnastycznymi.

2. Wspaniałe zaplecze edukacyjne (dobrze wyposażone przestronne sale lekcyjne, możliwość korzystania z najnowszych pomocy dydaktycznych, pracownie do nauki wszystkich przedmiotów w klasach starszych, aula, szkolne obserwatorium astronomiczne, dwie biblioteki szkolne z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, świetlica z dwoma salami – do zabawy i nauki, klub młodzieżowy, nowo wyposażony gabinet pielęgniarski, przestronne korytarze, osobne szatnie uczniowskie, sklepik szkolny).

3. Baza sportowa (jedna z najlepszych w mieście):                                                                                                                              

* duża sala gimnastyczna (wyremontowana)

* mniejsza sala gimnastyczna (wybudowana w 2015 roku) 

* sala do ćwiczeń korekcyjnych           

* nowe boisko szkolne

* pomieszczenie do gry w tenisa stołowego i zajęć rewalidacyjnych           

* nauka pływania – w ramach lekcji wychowania fizycznego w klasach drugich                                 

* po trzeciej klasie możliwość nauki w oddziałach sportowych o profilu ogólnorozwojowym, kształtującym umiejętności w grach zespołowych, z preferencją piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

4. Świetnie wyszkolona kadra pedagogiczna, dobrze rozumiejąca potrzeby uczniów, wspierająca i aktywizująca do różnych działań. Szkoła zatrudnia doświadczonych pedagogów szkolnych, logopedów, psychologa, doradcę zawodowego, którzy zapewniają stosowną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w klasach 1-3.

5. Wysoki poziom bezpieczeństwa, szybkie reagowanie na wszelkie przejawy agresji oraz innych zagrożeń dla dzieci, wyposażenie budynków szkolnych w monitoring wizyjny.

6. Bogata oferta działań profilaktycznych (m.in. promujących zdrowy styl życia i odżywiania, w tym kiermasze klasowe „Zdrowe Środy”).

7. Wyśmienite, zdrowe i tanie obiady w szkolnej stołówce.

8. Dobrze wyposażona świetlica szkolna sprzyjająca nauce i zabawie, dyżurująca przeważnie od godz. 6.45 do 16.30.

9. Zróżnicowane metody nauczania, wysoki poziom edukacyjny i dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów słabszych.

10. Wiele akcji, imprez, przedstawień urozmaicających naukę oraz wycieczki dydaktyczne i wycieczki zagraniczne dla zainteresowanych uczniów, organizacja półkolonii i zajęć warsztatowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

11. Duże zaangażowanie starszych dzieci i młodzieży w organizację życia szkolnego (prężnie działający Samorząd Uczniowski, Szkolny Wolontariat).

12. Liczne sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych i zawodach sportowych. 13. Bardzo dobry przepływ informacji między szkołą a rodzicami (dyżury nauczycielskie dla rodziców, dziennik elektroniczny, aktywny Facebook, dzienniczki korespondencji)

14. Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych.

15. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.

16. Obowiązkowa nauka języków obcych nowożytnych: j. angielskiego (od drugiego etapu edukacyjnego według stopnia zaawansowania) oraz drugiego języka obcego – j. niemieckiego lub j. francuskiego.

17. Udział uczniów w projektach finansowanych z funduszy unijnych. 

18. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie działające przy szkole jako placówka wsparcia dziennego (dodatkowa świetlica).

Przypominamy, że rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2021 rozpoczyna się 6 kwietnia 2021r. o godzinie 800, a kończy 20 kwietnia 2021r. o godzinie 1500.