Wyniki Konkursu Regionalnego

Po raz siódmy Szkoła Podstawowa nr 1 Cieszynie zorganizowała konkurs powiatowy
o tematyce regionalnej. Tytuł tegorocznej edycji brzmiał: „Kiesi stoła tu stodoła, a tam dali masztolMoja miejscowość dawniej i dziś”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy przedstawiającej zmianę krajobrazu (architektonicznego, kulturowego, itd.) miejscowości,  w której obecnie mieszkają, na przestrzeni ostatnich 100 lat. Głównym celem konkursu było pobudzenie zainteresowań historią własnej rodziny oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Śląska Cieszyńskiego. Impreza została objęta honorowym patronatem Starosty Cieszyńskiego Pana Mieczysława Szczurka oraz Burmistrz Miasta Cieszyna Pani Gabrieli Staszkiewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.