Nauka szkolna od 9 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

decyzją rządu od 9 listopada 2020r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, jednocześnie zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV – VIII, co oznacza, że wszyscy uczniowie do 29 listopada 2020r. będą się uczyć zdalnie.

Zajęcia będą odbywać się codziennie, zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem platformy TEAMS (Office 365), korzystać będziemy także z e-dziennika oraz innych środków łączności np. ZOOM.

Wychowawcy klas I – III przekażą Państwu informacje, co będzie potrzebne do nauki w domu oraz informacje o drobnych modyfikacjach w planie nauczania, mających na celu między innymi ograniczenie czasu pracy dziecka przed komputerem.

Od 9 listopada 2020r. stołówka szkolna będzie nieczynna (zwroty pieniędzy za niewykorzystane obiady zostaną Państwu przekazane w formie przelewu bankowego, a tym, którzy płacili za obiady gotówką, pieniądze zostały już zwrócone).

Od poniedziałku 9 listopada br. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic, w szczególności dla uczniów, których rodzice (opiekunowie)  są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Prosimy o przekazanie wychowawcom klas I – III informacji, które dzieci wymagają ewentualnej opieki i w jakich godzinach.

Uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym będą mogli uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły, prowadzonych przez specjalistów, którzy uzgodnią indywidualnie z Państwem terminy i godziny zajęć.

Przypominamy, że 14 listopada br. (sobota), zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, odpracowujemy 5 stycznia 2021r. (wtorek).

II stopień Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem Śląskiego Kuratora Oświaty na terenie szkoły w sali 17B od 19 listopada zawsze o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu w dniu konkursu, będą zwolnieni z zajęć zdalnego nauczania.

Wychowawcy klas ósmych będą zbierać informacje odnośnie potrzeb uczniów    w zakresie organizacji indywidualnych (grupowych ) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych.