Klasa sportowa

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie informuje, że są jeszcze wolne miejsca w tworzonej klasie czwartej sportowej o profilu ogólnorozwojowym, kształtującym umiejętności w grach zespołowych, z akcentem w klasie siódmej i ósmej na siatkówkę.

Dodatkowy test sprawności fizycznej kandydatów dla klasy sportowej (w postępowaniu uzupełniającym) odbędzie się 6 i 7 lipca 2020 w sali gimnastycznej SP1  o godz. 900.

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH

UCZNIÓW I RODZICÓW