Daily Archives: 28 maja 2020

W naszej szkole od 1 czerwca 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas 4-8. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Aby uczniowie mogli uczestniczyć w konsultacjach konieczna jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów. Druk zgody można pobrać na naszej stronie internetowej.