Zasady pracy zdalnej w SP 1 w Cieszynie

Od poniedziałku 23 marca 2020 r. obowiązywać będą odgórnie ustalone zasady pracy zdalnej w szkołach podstawowych w Cieszynie. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oraz tygodniowym planem lekcji.

Zasady pracy zdalnej