Sobota 19 października 2019 odpracowujemy 2.01.2020 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Świetlica szkolna czynna do 14:00

7:00 – 8:00 D. Zyzańska

11:30 – 14:00 E. Gaszek

12:30 – 14:00 M. Drózd

Obiad

klasy pierwsze: po pasowaniu na ucznia

klasy drugie i trzecie: godzina 11:30

klasa czwarta: po otrzęsinach

klasy piąte: godzina 10:35

klasy szóste, siódme i ósme: godzina 12:25