Ważne zmiany w Statucie szkoły

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 zostały wprowadzone bardzo ważne zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie.

  1. Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej będzie brana pod uwagę tzw. średnia ważona, która będzie wyliczana zgodnie z wagą ocen cząstkowych.
  2. W jednym tygodniu mogą się odbywać maksymalnie 3 sprawdziany wiadomości.
  3. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.