Ważne zmiany w Statucie szkoły

Szanowni Państwo, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 zostały wprowadzone bardzo ważne zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie. Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej będzie brana pod uwagę tzw. średnia ważona, która będzie wyliczana zgodnie z wagą ocen cząstkowych. W jednym tygodniu mogą się odbywać maksymalnie 3 sprawdziany wiadomości. Na terenie szkoły obowiązuje […]

Continue Reading