Miesiąc: Październik 2016

6a poleciała na Marsa

14 marca bieżącego roku, z naszej planety została wystrzelona sonda. Lot przebiegał całkiem dobrze i naukowcy czekali na lądowanie, jednak okazało się, że sonda rozbiła się o powierzchnię Czerwonej Planety. Uczniowie klasy 6a postanowili trochę pobawić się w inżynierów Europejskiej Agencji Kosmicznej i poprawić projekt lądownika.

Innymi słowy na lekcji wychowawczej zaczęły powstawać Jajeczne Lądowniki – zadanie polegało na zaprojektowaniu oraz zbudowaniu z waty, taśmy klejącej oraz słomek do napojów takiej konstrukcji, by upuszczone z wysokości około metra na tak przygotowane miejsce lądowania kurze jajko przetrwało upadek.

Klasa 6a podzieliła się na pięć zespołów i rozpoczęła budowę, a potem pod kontrolą wychowawcy, Marcina Drózda, każdy z zespół mógł przetestować swój projekt. Szczęśliwie, niemal wszystkie jajka przetrwały lądowanie ;-).

Oczywiście poza zabawą w konstrukcję lądowników uczyliśmy się pracy w grupie, podziału na lidera grupy, wykonawców poszczególnych zadań oraz analizowaliśmy, kiedy warto pewne działania wykonywać w grupie, a kiedy samodzielnie.

Marcin Drózd

Klasa 6a na cieszyńskim rynku

Klasa 6a, wraz z wychowawcą, Marcinem Drózdem, rozpoczęła działania związane z programem eTwinning. Program ten polega na nawiązaniu współpracy ze szkołami spoza granic Polski oraz tworzeniem i publikacją w Internecie różnych materiałów multimedialnych. Klasa 6a postawiła na promowanie naszego miasta – Cieszyna.

Klasa 6a odwiedziła już cieszyński rynek, a wkrótce pojawią się tutaj zdjęcia jednej z uczennic klasy 6a. Zapraszamy!

Klasa 6a wraz z wychowawcą

6a_rynek

Szósty Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SP1

W piątek 30 września 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. To akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. Akcja ma zachęcać do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

Przygotowania do ŚDTM zaczęły się jednak od pierwszych dni września. Uczniowie w tym czasie przygotowywali plakaty i układali rymowanki. 30 września w szkole królowała Tabliczka Mnożenia i było to widoczne w klasach, na korytarzach a nawet na sali gimnastycznej. Zgodnie z hasłem „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają” przystąpiliśmy do obchodów Święta. „Tabliczkowa” wiedza sprawdzana była podczas kilkuminutowych egzaminów. Egzaminatorami byli uczniowie tworzący specjalną Komisję Egzaminacyjną. W tym dniu uczniowie mogli odpytywać nauczycieli i innych pracowników szkoły, co im się bardzo podobało. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin uzyskując tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Dodatkowym elementem był Patrol Egzaminacyjny, który sprawdzał wiedzę przechodniów i sprzedawców okolicznych sklepów. Ukonorowaniem tego dnia były rozgrywki matematyczno- sportowe: „Królowa skakanki” i „Piłkarz matematyk”.

Rozstrzygnięty został również konkurs na plakat promujacy tabliczkę mnożenia. Nad całością czuwały panie koordynatorki Danuta Szyguda i Monika Hazuka oraz pani Stanisława Bortliczek, która prowadziła zawody sportowe.

Obchody ŚDTM wywołały w uczniach wiele pozytywnych emocji i wzbudziły chęć zdrowej rywalizacji a przypomniane umiejętności przydadzą się z pewnością uczniom na lekcjach matematyki.

Monika Hazuka

Kasztany, kasztany, ozdoby jesieni…

Kasztany, kasztany… Ozdoby jesieni… Ale nie tylko. Można zastosować je na wiele sposobów. Uczennice klasy IVb wykonały w świetlicy szkolnej ciekawą gazetkę, „pisząc” kasztanami. Wywołała ona duże zainteresowanie uczniów klasy Ia. Z kolei ich kasztanowe ludziki, zwierzątka i ufoludki ozdabiają świetlicowe parapety. W sali nr 9 zrobiło się jeszcze bardziej jesiennie, ale miło i przyjemnie.

Jadwiga Lincer

jesien01

Międzyszkolny konkurs komputerowy „Zapisz-Enter”

Międzyszkolny konkurs komputerowy „Zapisz-Enter”

Temat: Wakacyjne wspomnienia

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest nauczyciel zajęć komputerowych Szkoły Podstawowej nr 1

w Cieszynie: mgr Benita Gałuszka.

2. Cele konkursu:

• Rozwijanie umiejętności obsługi programu Paint,

• Kształtowanie aktywności twórczej,

• Kształtowanie poczucia estetyki.

3. Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych;

Technika pracy: prace konkursowe należy wykonać w programie graficznym Paint:

Format pracy: wydruk w formacie A4

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs wyłącznie jedną pracę.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko autora, wiek oraz klasę;

• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna;

• nazwa, adres, mail oraz telefon szkoły;

Prace należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie, przy ul. Matejki 3

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu.

Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie: Dyrektor szkoły, organizator, nauczyciel

plastyki. W konkursie zostaną nagrodzone I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej (klasy I,

II i III). Informację o rozstrzygnięciu konkursu szkoły otrzymają do dnia 7.11.2016 r.

Uroczyste rozdanie nagród 10.11.2016 r.

5. Publikacja prac.

Prace finałowe będą eksponowane na stronie internetowej szkoły, jak również w szkole

organizatora. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

Udział w konkursie oznacza automatyczną zgodę uczestników na kopiowanie i przetwarzanie

przez organizatorów uczestniczących w nim prac oraz danych osobowych ich autorów. Prace

przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.

Do wynajęcia sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie

Do wynajęcia sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie.

Wymiary sali: 12,60 m x 17,60 m.

Chętnych, chcących prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe, zapraszamy na rozmowę z dyrekcją szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Nr telefonu: 338520732 lub 722075516