Monthly Archives:Wrzesień 2016

W dziale „Dla Rodziców” pojawiły się dwa zestawienia ważne dla pracy naszej szkoły. Są to odpowiednio:

Kółko zainteresowań „Miasto Pełne Niespodzianek” rozpoczęło już działalność. Pani Benita wraz ze swoimi uczniami wyruszyła na spacer na cieszyńskie Wzgórze Zamkowe.

Miasto Pełne Niespodzianek

Obraz 1 z 4

Spacer uczestników kółka na Wzgórze Zamkowe

Temat: Moja szkoła

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest nauczyciel zajęć komputerowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie: mgr Benita Gałuszka.

 1.   Cele konkursu:
 • Rozwijanie umiejętności obsługi programu Paint,
 • Kształtowanie aktywności twórczej,
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności naszej szkoły,
 • Rozwijanie zainteresowań związanych z historią naszej szkoły
 1. Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI naszej placówki;

Technika pracy: prace konkursowe należy wykonać w  programie graficznym Paint:

Format pracy: wydruk w formacie A4.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs wyłącznie jedną pracę.  

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora, wiek oraz klasę;
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna;

Prace należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2016 r.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.

Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie: Dyrektor szkoły, organizator, nauczyciel plastyki. W konkursie zostaną nagrodzone I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej (klasy I-III i IV-VI). Informację o rozstrzygnięciu konkursu uczniowie naszej szkoły otrzymają do dnia 15.11.2016 r.

Uroczyste rozdanie nagród 9.12.2016 r.

 1. Publikacja prac.

Prace finałowe będą eksponowane na stronie internetowej szkoły.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Szczegółowy regulamin konkursu jest możliwy do pobrania tutaj (plik PDF).

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.
Udział w konkursie oznacza automatyczną zgodę uczestników na kopiowanie i przetwarzanie przez organizatorów uczestniczących w nim prac oraz danych osobowych ich autorów. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.

Benita Gałuszka

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 nasza strona również się zmienia . W nowej odsłonie, z nowymi kolorami oraz nowym układem menu staje się bardziej przejrzysta i czytelna. Jest teraz podzielona na kilka części.

Pierwszym i najważniejszym elementem jest menu, które w obecnej wersji znajduje się tuż powyżej. Składa się z następujących elementów:

 1. O szkole – w tym dziale można znaleźć dane kontaktowe, kronikę budowy naszej sali gimnastycznej, historię polskiego szkolnictwa powszechnego w Cieszynie w latach 1900-2000 oraz historię naszej szkoły.
 2. Dla Rodziców – tutaj znajdują się wszystkie niezbędne informacje, takie jak dokumenty szkolne, regulaminy, plany zajęć, informacja o rekrutacji, spis ulic należących do obwodu SP1 oraz informacja związana z podręcznikami na rok szkolny 2016/2017.
 3. Pracownicy – w tej części można znaleźć spis wszystkich pracowników szkoły.
 4. Zajęcia pozalekcyjne – tutaj umieszczone zostały zajęcia dodatkowe dla uczniów organizowane w naszej szkole.
 5. Archiwum wydarzeń – to link do strony zewnętrznej, prowadzi do poprzedniej wersji strony, na której umieszczone są wszystkie wydarzenia z lat 2012 – 2016r.
 6. BIP SP1 – jest to kolejny link do strony zewnętrznej należącej do Biuletynu Informacji Publicznych Cieszyńskich placówek oświatowych dotyczącej naszej szkoły.
 7. Okienko Search służy do przeszukiwania zawartości naszej strony.

W centralnej części strony będą pojawiać się wpisy związane z aktualnymi wydarzeniami w szkole oraz najważniejsze komunikaty od Dyrekcji.

Po lewej stronie w części zatytuowanej „Aktualności” widoczne będzie pięć ostatnich wydarzeń, jakie zostały zamieszczone na stronie, a poniżej Archiwum, w którym widoczna jest lista miesięcy wraz z liczbami odpowiadającymi ilości umieszczonych wpisów.

Prawa część zarezerwowana jest na kalendarz, w którym zaznaczone są dni pojawienia się wpisów a pod nim lista aktualnych programów i akcji, w jakich bierze udział nasza szkoła.

Ponieważ aktualnie nasza strona oparta jest na systemie WordPress, który służy głównie tworzeniu internetowych blogów, pojawiła się również – dostępna dla wszystkich Internautów – możliwość zostawienia komentarza pod każdym z wydarzeń. Przykładowy komentarz umieściłem pod obecnym wpisem.

Wszelkie uwagi, sugestie oraz pomysły proszę kierować na mój adres e-mail umieszczony w stopce.

Marcin Drózd

Gdy rozpoczął się już nowy rok dla klas II-VI, przywitać się z naszą szkołą mogli uczniowie klasy 1a. Wraz z Rodzicami obejrzeli przygotowane przedstawienie, by później w towarzystwie pani Grażyny Zawady w swojej klasie 33 przywitać się – z nową szkołą, z nowymi koleżankami oraz nowymi kolegami.

Marcin Drózd

klasa1rozpoczecie2016-2017-1

Wakacje już się skończyły, a my mogliśmy wrócić do szkoły. Dzięki klasie pana Błażeja Piksy – teraz już 5-tej „b”, mogliśmy z uśmiechem powitać nowy rok szkolny 2016/2017r.

Marcin Drózd

rozpoczecie2016-2017-1